Storyline za začetnike / Getting Started with Storyline
Paper

Presenter(s):
Presentation will be in Slovene language.

O delavnici /About the workshop

Ciljno občinstvo / Target group: Pedagogi, učitelji, vzgojitelji in tisti, ki se želijo seznaniti s pedagoškim pristopom Storyline.

Na delavnici se boste preko neposrednega praktičnega dela, seznanili z načeli pristopa Storyline, njegovimi teoretičnimi vidiki in nekaterimi primeri dobre prakse. Na delavnici se bomo tekom ustvarjalnega dela srečali z naslednjimi vprašanji:

  • Kako poučevati na spodbuden, učinkovit in kreativen način?
  • Kako odpirati nove poti k iskanju znanja, razvijanju spretnosti in lastnih stališč?
  • Kako izzvati učenca in poudariti njegovo aktivno vlogo v učnem procesu?
  • Kako zagotoviti, da bo učenje postalo ciljno naravnano in trajnostno učenje za življenje?