Mateja Vidrih

Teacher
Primary School Ob Rinži, Kočevje

Kočevje, Slovenia

Website: Primary School Ob Rinži, Kočevje

About

Mateja Vidrih, univ. dipl. prof. razrednega pouka, zaposlena v oddelku 1. razreda na OŠ Ob Rinži v Kočevju.

Leta 2010 je z diplomskim delom Socialna interakcija – učenje socialnih spretnosti v razredu zaključila študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Od leta 2009 v strokovno poučevanje vključuje inovativni pedagoški pristop Storyline. Svoje delo in dosežke v lokalnem okolju predstavlja na Golden Circle srečanjih (Reykjavik, Islandija, 2012; Stockholm, Švedska, 2014), mednarodnih Storyline konferencah (Reykjavik, Islandija, 2012) ter na seminarjih v Sloveniji. Za potrebe Storyline projektov se povezuje tudi s Comenius učitelji, ki jih pedagoški pristop zanima. Koncept »Storyline« je predstavila na 10-letni konferenci KzP v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani. Prispevek je bil objavljen v zborniku referatov Ministrstva za šolstvo. Pristop je na pobudo Pedagoške fakultete v Ljubljani predstavila tudi študentom razrednega pouka.