Marja Godler

Teacher
Primary School Šentvid Ljubljana

Ljubljana, Slovenia

Website: Osnovna šola Šentvid Ljubljana

About

Marja Godler, univ. dipl. prof. razrednega pouka na OŠ Šentvid v Ljubljani, poučuje v 5. razredu in delno tudi v oddelku podaljšanega bivanja.

Marja poučuje že 30 let. Končala je Pedagoško akademijo v Ljubljani. Ko pa so spremenili študij v univerzitetni študij, je končala tudi Pedagoško fakulteto v Ljubljani- smer razredni pouk. S Storyline pristopom se je pred leti srečala na enem od Storyline seminarjev v Sloveniji. Pri pouku ga izvaja že tretje leto. Svoje delo predstavlja in širi v Sloveniji, med drugim je predstavljala na študijski skupini Zavoda za šolstvo (Grosuplje, 2015), na mednarodnem posvetu o inovativnih učnih okoljih, (Šola za ravnatelje, Portorož, 2016), na II. mednarodni strokovni konferenci učiteljev o didaktiki in metodiki individualizacija in diferenciacija pri pouku (MIB, Ljubljana, 2016); njeno delo s pristopom Storyline je bilo predstavljeno tudi v prispevku na Planetu TV, ki je pred leti bil zelo odmeven.